Våra tjänster

Totalentreprenad

Vi utför arbeten, framförallt renoveringsprojekt i form av bostadrenoveringar där vi projekterar, driver och har hand om arbetsmiljön.

Detta lämpar sig för större projekt där beställaren kanske inte har tillräckliga kunskaper/erfarenheter för att projektera och driva ett projekt.

  • Projektering
  • Ekonomi & tidplan
  • Arbetsmiljö
  • Dokumentation
Tillbaka