Integritetspolicy

Behandlingen av personuppgifter

Vår målsättning är att du ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på Anders Eriksson´s Mureri & Plattsättning AB. Vi är beredda att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen och i övrigt utifrån riktlinjer som gäller för Anders Eriksson´s Mureri & Plattsättning AB verksamhet.

Personuppgiftsansvarig

Anders Eriksson´s Mureri & Plattsättning AB är Personuppgiftsansvarig för den behandling som sker inom företaget eller mellan tredje part.

När sker behandling av personuppgifter och vilka personuppgifter registreras?

När du som beställare skickar en förfrågan, begär en prisuppgift, eller beställer en produkt eller tjänst från oss samlar vi personuppgifter om dig som kund. Hantering av dina personuppgifter sker även under projektets gång, vid offerering, fakturering, ansökan om skattereduktion, samt slutdokumentation.

Följande uppgifter kan vi komma att lagra om dig som kund:

 • För- och efternamn
 • Personnummer
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Hemadress
 • Telefonnummer
 • Eventuell kod till ytterdörr
 • Noteringar
 • Bilder i på, eller i Ert hus

Varför behöver vi lagra och behandla dina personuppgifter?

Detta så att vi som entreprenör kan fullfölja vårt uppdrag och leverera en produkt eller tjänst till dig som kund, samt upprätta avtal/kontrakt, skapa kvalitetsdokument, offert, fakturera, samt ansöka om skattereduktion och följa bokföringslag (1999:1078). Vi kan även komma att spara uppgifter om dig som kund för avtal/kontrakt som oss emellan upprättats. Vi sparar samtlig projektdokumentation för framtida bruk.

Hur samlar vi in uppgifter om dig?

Uppgifterna får vi av dig som kund vid förfrågan via e-post, webformulär, telefonsamtal eller möte, skulle vi sakna några uppgifter som exempelvis adress eller telefonnummer, kan vi komma att hämta den informationen från andra allmänt tillgängliga källor (ex. www.hitta.se ).

Vart lagras uppgifterna?

Vi lagrar dessa uppgifter:

 • I vårt affärssystem
 • I telefoner (ex. namn & telefonnummer till dig som kund)
 • E-postbrevlådor (ex. e-postkonversationer)
 • Pärmar (kvalitetspärm, projektpärm, avtalspärm mm.)
 • Fysiska system för förfrågningar/offerering/projekthantering
 • I företagets bokföring
 • Projektdokumentation sparas i vår server

Hur länge sparas uppgifterna?

Affärssystem: Så länge du är kund hos oss
Telefoner: Så länge du är kund hos oss

E-postbrevlådor: Upp till 10 år

Pärmar: Så länge informationen är nödvändig/relevant för oss, eller dig som kund
Fysiska system: Till dess att produkten/tjänsten är levererad

Företagets bokföring: I 7 år på betryggande sätt enligt bokföringslag (1999:1078)

Projektdokumentation: Efter relevans eller önskemål från dig som kund

Detta så länge du är kund hos oss eller uppgifterna är nödvändiga för oss så att vi kan fullfölja vårt uppdrag till dig som kund.

Utlämnande av personuppgifter

Anders Eriksson´s Mureri & Plattsättning AB kan komma att lämna ut uppgifter om dig som kund till tredje part (dvs. personer utanför Anders Eriksson´s Mureri & Plattsättning AB) .

Detta så att vi kan fullfölja vårt uppdrag gentemot dig som kund.

Vi utlämnar endast nödvändiga uppgifter och dessa får av tredje part inte spridas vidare, samt måste hanteras korrekt.

Under hela behandlingen eller utlämning av personuppgifter till tredje part är vi som personuppgiftsansvarig ansvarig för att de hanteras korrekt. Detta säkerställer vi bland annat genom sekretessavtal, samt begärande av mottagarens integritetspolicy.

Vi kan komma att dela dina uppgifter med nedanstående:

 • Samarbetspartners
 • Skatteverket, eller andra myndigheter
 • Redovisningskonsult & Revisor

Endast uppgifter nödvändiga för respektive ändamål tilldelas ovanstående parter, detta så att vi kan fullfölja vårt uppdrag till dig som kund, samt följa rådande lagar.

Vilka rättigheter har du över din data?

Dataskyddsförordningen (GDPR) ger dig ett antal rättigheter.

Bland annat har du rätt att begära ett sk. Registerutdrag från Anders Eriksson´s Mureri & Plattsättning AB, där kan du se vilka personuppgifter vi hanterar. Du har även rätt att få felaktiga uppgifter rättade och i vissa fall raderade.

Mer information om GDPR och dina rättigheter hittar du hos integritetsmyndighetens (IMY).

Hemsida: www.imy.se
Telefon: 086576100
E-post: imy@imy.se

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

Företagsnamn: Anders Eriksson´s Mureri & Plattsättning AB

Telefonnummer: 0708645771
E-post: info@aemureriab.se
Postadress: Box 5, 61921 Trosa

Besöksadress: Snickarvägen 3, 61933 Trosa

Organisationsnummer: 556742-1754